vitalitate în Engleză

n. vitality, life blood, pulse, vigor, vigour, gimp, ginger

Propozitii exemplu

Afectează societatea, privând-o de vitalitate, şi afectează economia, care pierde competenţe şi experienţă a căror refacere va necesita ani de zile.
It affects society, depriving it of vitality, and it affects the economy, which loses skills and experience that will take years to rebuild.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Cred cu tărie că numai vitalitatea economiei ne va oferi posibilitatea de a desfăşura politica socială autentică de care avem nevoie.
I firmly believe that it is the vitality of the economy and that alone that will enable us to conduct the true social policy that we need.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Aceasta conferă Parlamentului vitalitatea despre care vorbeaţi, dle Preşedinte, în discursul dumneavoastră de la început, astăzi.
This gives Parliament the vitality which you spoke of, Mr President, in your speech at the beginning today.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Întreaga lume are nevoie de o Uniune mai eficientă pentru a garanta faptul că ne vom putea urma cu vitalitate obiectivele dezvoltării durabile - din punct de vedere economic, ecologic şi social.
The world needs a more effective Union to ensure that we can vigorously pursue the objectives of sustainable development - economically, environmentally and socially.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Domnule preşedinte, observ cu satisfacţie că Parlamentul European dispune de mai multă forţă şi vitalitate decât a avut vreodată.
Mr President, I note with satisfaction that the European Parliament has more strength and vitality behind it than ever.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
America Latină este un continent tânăr, cu o vitalitate extraordinară şi un viitor măreţ.
Latin America is a young, immensely vital continent, with a great future.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Aspectele legate de migrația forței de muncă sunt relevante pentru competitivitatea și vitalitatea economiilor noastre.
The issues relating to labour migration are relevant to the competitiveness and vitality of economies.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Raportul dlui Luhan confirmă această abordare și prezintă politica de coeziune a UE drept unul dintre factorii cheie pentru vitalitatea economică a regiunilor noastre.
Mr Luhan's report confirms this approach and presents EU cohesion policy as one of the key factors in our regions' economic vitality.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Programul Stockholm adoptat de Consiliu la 10 și 11 decembrie 2009 a recunoscut faptul că migrația forței de muncă poate crește competitivitatea și vitalitatea economică.
The Stockholm programme adopted by the Council on 10 and 11 December 2009 acknowledged that the migration of labour can increase competitiveness and economic vitality.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Programul de la Stockholm adoptat de Consiliul European la 10 și 11 decembrie 2009 a fost de părere că imigrația forței de muncă poate spori competitivitatea și vitalitatea economică.
The Stockholm Programme adopted by the European Council on 10 and 11 December 2009 expressed the view that labour immigration may increase competitiveness and economic vitality.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!


dictionary extension
© dictionarist.com