toast în Poloneză

pronunție
n. grzanka, tost, toast
v. przypiekać, opiec, zagrzać, wznieść toast, opiekać, zagrzewać

toast în Engleză

n. toast

Propozitii exemplu

Tom podniósł kieliszek z winem do toastu.
Tom held up his wine glass for a toast.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Tak więc, kiedy dzisiaj wznoszę toast, będzie to toast za te odważne, uparte państwa członkowskie, takie jak Holandia, które nie wyraziły zgody na żądania tego Parlamentu.
So, when I raise a glass today, then it will be to those courageous, stubborn Member States, like the Netherlands, that have refused to agree to this Parliament's demands.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Musimy nie tylko wznosić toasty za nasze europejskie przedsiębiorstwa, lecz również podjąć odpowiednie działania.
We must take relevant action instead of merely toasting our European enterprises.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Proponuję toast szklanką do połowy pełną: za traktat lizboński.
I propose a toast, with my glass half full: two cheers for the Lisbon Treaty.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Chciałbym wznieść toast z uczciwie wyprodukowanego wina za uczciwą reformę, która ani nie dyskryminuje, ani nie faworyzuje.
I would like to raise a glass of honest wine to an honest reform without discrimination and favouritism.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Jakie wzniosłe słowa możemy wypowiedzieć w naszych rocznicowych toastach?
What fine words can we use in our anniversary toasts?
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
1. roasted bread
2. salute with a drink: salute, pledge
3. roast: grill, brown, heat up, cook, sear, crisp
4. salutation with a drink


© dictionarist.com