slap în Engleză

pronunție
adv. flabbily

slap în Olandeză

pronunție
zn. klap, draai om de oren; klopje
ww. slaan; kloppen; stoten
bw. pardoes, regelrecht in, recht opaan (slang)

Propozitii exemplu

Ik heb mijn koffie graag slap.
I like my coffee weak.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Het gemeenschappelijk standpunt is niet te slap, naar onze opvatting is het op enkele punten zelfs te streng.
The common position is not too weak; in our view it is too strong on certain points.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Als de euro een zwakke munt is, dan was de Duitse mark ronduit slap.
If the euro is a weak currency, than the Mark was positively anaemic.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Het is geen slap compromis, het is werkelijk een goed pakket!
This is not just a half-hearted compromise, but a really good package.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Het gemeenschappelijk standpunt was zo slap dat 70% van de auto's nu al voldoen aan de nieuwe geluidsnormen. In elk geval is dat waar voor Noord-Europa.
The common position was so weak that 70% of the cars already comply with the new noise standards, at least in northern Europe.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Europese normen voor vrachtauto's en auto's zijn er niet of zijn veel te slap.
European standards for lorries and cars are either non-existent or far too weak.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Dat is geen slap aftreksel, dat is in toenemende mate the real thing in de internationale verhoudingen.
This is not a poor apology, this is increasingly the real thing in international relations.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Een uitstel totdat iedereen zich in een slap compromis kan vinden; is dat onder alle omstandigheden beter dan optreden?
Delaying until everyone can strike a weak compromise; is this always preferable to taking action?
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Denken de voorstanders van een slap beleid dat zo'n vloed meer vis oplevert ?
Do the advocates of a weak policy believe that such a flood will yield more fish?
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
De tweede vraag van mevrouw Frassoni betrof de type-II-initiatieven die te slap en te onduidelijk zijn.
The second question from Mrs Frassoni concerned the category II initiatives which are too weak and unclear.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
1. inhoudsloos: loos, oeverloos
2. los: slaphangend, slobberig
3. futloos: gammel, krachteloos, moe, verslapt
4. lamlendig: sloom, week, zwak
5. smakeloos: waterig, wee
6. flauw: lauw, mat
7. mild: zachtdictionary extension
© dictionarist.com