onzeker în Engleză

pronunție
adv. dubiously, problematically, precariously
adj. uncertain, dubious, undetermined, unassured, unclear, chancy, questionable, problematic, problematical, precarious, puzzled, hazardous, indecisive, infirm, insecure, shaky, aleatory, equivocal, unsure

Propozitii exemplu

Meestal voelen die mensen die pesten zich onzeker, maar er zijn geen excuses voor dit soort gedrag.
Most of the time those people, who were bullying, feel insecure, but there are no excuses for this kind of behaviour.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Indien Tom niet zo onzeker was geweest, zou hij waarschijnlijk Mary's liefde hebben aanvaard.
If Tom hadn't been so insecure, he could probably have accepted Mary's love.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
De werking van het medicament is onzeker.
Whether the medicine will work or not is uncertain.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Het uitblijven van een dergelijk kader zou betekenen dat de situatie voor de consument onzeker blijft.
That would mean that the situation would remain uncertain from the consumers' point of view.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Ze zijn arm, onzeker en overgeleverd aan de elementen.
They are poor, insecure and exposed to the elements.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
De mensen die betrokken zijn bij de veranderingen in de verschillende diensten zijn ook zeer onzeker over de organisatorische veranderingen.
Those people involved in the changes in the various services are also very uncertain about the organisational changes.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
De heer Jonckheer, een landgenoot maar geen partijgenoot van mij, heeft dat ontkend zeggende dat de toekomst onzeker is.
Mr Jonckheer, a compatriot of mine but from a different party, has denied that, saying that the future is uncertain.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Tot slot leven wij in een moeilijke en onzekere tijd. De politieke situatie in het Midden-Oosten is zeer onzeker.
Finally, we live in challenging and uncertain times and the political situation in the Middle East is very volatile.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Wij hebben vandaag gehoord dat de vertegenwoordiging van het Amerikaanse congres nog onzeker is.
We have heard today that there is still uncertainty about the mission from the United States Congress.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Hun toekomst is vandaag net zo onzeker als die van de vloot waarvan ze afhankelijk zijn.
Today they are faced with a future just as uncertain as that of the fleet they depend on.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
1. aarzelend: weifelend
2. onbetrouwbaar: onduidelijk, twijfelachtig
3. onvast: wisselvallig© dictionarist.com