onwettig în Engleză

pronunție
adv. unlawfully
adj. unlawful, illegal, illicit, unstatutable, under the counter, under the table, illegitimate, natural

Propozitii exemplu

Dat is onwettig.
That's against the law.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Wat we doen wanneer overheidssteun onwettig wordt verklaard, is een andere vraag.
Another issue is that of what we are to do when state aid is declared unlawful.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat onwettig betaalde overheidssteun terugbetaald wordt?
How do we ensure that unlawful state aid is paid back?
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Er is geen enkele rechtvaardiging voor de voortzetting van het onwettig Frans verbod op Brits vlees als dit vlees duidelijk is geëtiketteerd.
There can be no justification for the continuation of the illegal French ban on British beef if it is clearly labelled.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Een dergelijke stap zou een veel te extreme reactie zijn en tevens onwettig.
Such a step would be a gross overreaction as well as being illegal.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Daarom is de vraag in hoeverre de transactie al dan niet onwettig is op grond van het Gemeenschapsrecht niet aan de orde.
Therefore, the question cannot arise of whether or not a particular transaction is legal in accordance with Community Law.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
De grondslag van het voorstel is dan ook duidelijk onwettig, totdat het Verdrag van Nice in alle lidstaten is goedgekeurd.
Therefore, the basis of the proposal is clearly unlawful until the Treaty of Nice has been approved in all the Member States.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Dat was ook nu al onwettig, maar er moeten beslist maatregelen worden genomen om die discriminatie doeltreffend te bestrijden.
This has already been illegal in the past but this discrimination must still be absolutely prevented.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
De Deense praktijk om een gebruikersheffing te eisen voor de administratie van exportrestituties wordt eveneens onwettig bevonden.
The Danish practice of collecting users' fees for the issue of export refunds has also been found to be illegal.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Het Constitutioneel Hof van Turkije wil voor de zoveelste keer een politieke partij onwettig verklaren.
Turkey' s constitutional court wishes to declare a further political party illegal.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
1. zwart: clandestien, verboden
2. strafbaar: verboden© dictionarist.com