onvoorzien în Engleză

pronunție
adj. unforeseen, uncontemplated, unrehearsed, unprovided

Propozitii exemplu

In het verslag wordt de Commissie verzocht met wettelijk bindende definities te komen voor de begrippen “onvoorzien” en “technisch niet te voorkomen”.
The report asks the Commission to establish legally-binding definitions of the terms 'adventitious' and 'technically unavoidable'.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Soms is de schade onvoorzien.
Sometimes the damage is inadvertent.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Slecht weer veroorzaakt over de hele planeet ook ander onvoorzien menselijk leed.
Adverse weather is causing other unforeseen human tragedy across our planet.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Er is hier dus helaas geen sprake van een onvoorzien ongeluk.
It was therefore not an unforeseeable accident.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
1. onverhoeds: plotseling
2. onverwachts: abrupt, ineens, pardoesdictionary extension
© dictionarist.com