wrong în Vietnameză

pronunție
n. điều ác
a. xấu, tồi, sai, không đúng, trái
adv. lầm

Propozitii exemplu

To make mistakes is not always wrong.
Gây ra lỗi lầm không phải lúc nào cũng là điều sa trái.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
It is me that is wrong.
Tại vì tôi nhầm hay là điều đó sai vậy?
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Is it so wrong to enjoy life this much?
Hưởng thụ đời quá nhiều thì sai sao?
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
You're messing up with the wrong guy, babe.
Chọc lộn người rồi cưng.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Be careful not to drive the wrong way on a one-way street.
Cẩn thận đừng chạy ngược chiều khi lưu thông trên đường một chiều.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
What the fuck is wrong with you?
Mày bị cái khỉ gì vậy?
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Tom dialed the wrong number.
Tom đã quay nhầm số điện thoại.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Tom dialed the wrong number.
Tom đã gọi nhầm số điện thoại.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Tom dialed the wrong number.
Tom đã bấm nhầm số điện thoại.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
You are completely wrong.
Bạn đã hoàn toàn sai lầm.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
© dictionarist.com