position în Vietnameză

pronunție
n. thái độ, tư thế, chổ, vị trí, địa vị, trường hợp, chổ làm việc, vị trí mẫu âm của vần
v. để vào chổ, đặt vào vị trí

Propozitii exemplu

Did you hear that the position for manager is up for grabs?
Bạn có nghe nói vị trí trưởng phòng còn trống không?
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Were I in your position, I would oppose that plan.
Nếu tôi ở vị trí của bạn, tôi sẽ phản đối kế hoạch đó.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
© dictionarist.com