might în Vietnameză

pronunție
n. sức lực, sức mạnh, phi thường, thế lực

Propozitii exemplu

You might have told me.
Bạn đã có thể nói cho tôi biết.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
To see him talk, you might think he's a girl.
Nhìn anh ta nói chuyện, bạn có thể tưởng anh ta là con gái.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I worry that, because the Japanese lines in this site are written with furigana, they take up a lot of space, and the people who don't even care about them in the first place might find them annoying.
Tôi lo ngại là, bởi vì những dòng tiếng Nhật ở trang này được viết với furigana, chúng chiếm rất nhiều khoảng trống, và mọi người không quan tâm rằng chúng ở vị trí đầu sẽ thấy rất phiền phức.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
He worked hard in order that his family might live in comfort.
Anh ta làm việc cực khổ để gia đình của anh ta có thể sống thoải mái.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I can't predict what might happen.
Tôi không thể dự đoán cái gì sẽ xảy ra.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I can't predict what might happen.
Tôi không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
It might explode.
Nó có thể nổ.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I wonder if you might be able to help me.
Không biết là bạn có thể giúp tôi được không nữa.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Tom might be in the park with his friends.
Có lẽ Tom đang ở trong công viên với các bạn.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I have something you might be interested in.
Tôi có một số thứ có thể làm bạn thích.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
physical strength: strength, mightiness, power© dictionarist.com