treat în Turcă

pronunție
f. davranmak, muamele etmek, tedavi etmek, işlemek, ikram etmek, ısmarlamak
i. ikram, ziyafet, ısmarlama, zevk, zevk veren şey

Propozitii exemplu

This medicine is good for treating high blood pressure.
Bu ilaç yüksek tansiyon tedavisinde etkili.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Every boy wishes; I’m not a prince but my life-partner should be a princess. Real boys wish; my life-partner may not be a princess but I promise I’ll treat her like a princess!
Her erkek, bir prens olmayabilirim ama hayat arkadaşım bir prenses olmalı derken gerçek erkek hayat arkadaşım bir prenses olmayabilir ama ben ona bir prenses gibi davranacağım der.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
People only treat you one way, the way you allow them!
İnsanlar sana, sadece senin izin verdiğin şekilde davranır!
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Live every day as if it were your last, do every job as if you were the boss, drive as if all other vehicles were police cars, treat everybody else as if he were you.
Her günü son gününmüş gibi yaşa Her işi patronmuşsun gibi yap, diğer bütün arabalar polis arabasıymış gibi araba sür, herkese kendine davranıyormuş gibi davran.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
He treats me as if I am a stranger.
Bana sanki bir yabancıymışım gibi davrandı.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I object to being treated like that.
Böyle tedavi edilmeye itirazım var.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
She treats me as if I were a baby.
Bana sanki bir bebekmişim gibi davranıyor.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The girl treated her horse kindly.
Kız atına kibarca davrandı.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Don't treat me as if I were a child.
Bana çocukmuşum gibi davranma.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Nicholas treats his employees generously.
Nicholas işçilerine cömert davranır.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
1. prescribe: dose, minister, doctor, attend, nurse
2. entertainment: banquet, feast, fete, gift
3. consider: regard, approach, look upon, deal with, act toward, behave toward
4. deal with: handle, bargain, negotiate, come to terms, deal, serve, settle
5. entertain: amuse, indulge, regale, feast© dictionarist.com