calculation în Turcă

pronunție
i. hesaplama, hesap, hesap sonucu, tahmin, öngörü, düşünüp taşınma, çıkar hesabı

Propozitii exemplu

I've been doing some calculations.
Bazı hesaplamalar yapıyorum.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
All which is beautiful and noble is the result of reason and calculation.
Charles Baudelaire
Tüm güzel ve asil olanlar öngörünün ve aklın sonucudur.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Our calculation indicate that they abducted these children between 8:30 and 8:45.
Tahminlerimize göre bu çovukları 8.30 ve 8.45 arasında kaçırdılar.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
If Fogg's calculations are correct, he will have circled the glob and returned to England in a fortnight.
Eğer Fogg'un hesapları doğruysa, iki hafta içinde dünyayı dolaşmış ve İngiltere'ye dönmüş olacak.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
By 1845, Le Verrier had become interested in the motion of the planet Uranus. Uranus did not have the orbit scientists expected it to have based on their mathematical calculations.
1845'e kadar Le Verrier Uranüs gezegeninin hareketiyle ilgilendi. Uranüsün bilim adamlarının onların matematiksel hesaplarına dayalı bir yörüngesi yoktu.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Have you checked your calculations?
Hesapları kontrol ettin mi?
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Through mathematical calculations, Le Verrier predicted the presence of another planet beyond Uranus. The gravitational pull of this planet would explain the unusual motion of Uranus.
Matematiksel hesaplamalar yoluyla Le Verrier Uranüsün ötesindeki başka gezegenin varlığını tahmin etti. Bu gezegenin yer çekimi Uranüsün sıradışı hareketini açıkladı.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Tom is doing some calculations.
Tom bazı hesaplamalar yapıyor.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
According to my calculation, she should be in India by now.
Benim hesaplamama göre, o şimdiye kadar Hindistan'da olmalı.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Back then, all the calculations were done by hand.
O zamanlar, tüm hesaplamalar elle yapıldı.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
© dictionarist.com