abstract în Turcă

pronunție
f. soyutlamak, özet çıkarmak, özetlemek; ayırmak; damıtmak [biy.], aşırmak; çalmak
i. soyut düşünce, özet
s. soyut, abstre, teorik, kuramsal

Propozitii exemplu

The theory is too abstract for me.
Teori benim için çok soyuttur.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Some abstract art is difficult to understand.
Bazı soyut sanatları anlaması zordur.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The more horrifying this world becomes, the more art becomes abstract.
Ellen Key
Bu dünya ne kadar korkunç olursa, sanat o kadar soyut olur.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
It is so abstract I cant make anything of it.
O kadar çapraşık ki, hiçbir şey anlamıyorum.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I have difficulty understanding abstract modern art, especially Mondrian.
Soyut modern sanatı anlamada güçlük çekiyorum, özellikle Mondrian.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I made an abstract of a book.
Bir kitabın özetini çıkardım.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Not abstract murder like shooting an unknown enemy on the battlefield, but standing in a closed room with a live human being and pulling the trigger, face to face.
Savaş alanında tanımadığın birini tüfeğinle vurmaktaki gibi, öylesine bir cinayet değil. Ama kapalı bir odada, bir adamla yüz yüze durup, ona ateş edeceksin.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
It was conceived out of memory and half-forgotten impulse, and it emerged from the shadows of abstract emotions, until it was born full-grown from the mechanical realities of my fingertips.
Dünya dertlerinden uzak. anılar ve yarı unutulmuş güdülerden yaratıldı. Ve soyut duyguların gölgesinden çıkarak, parmak uçlarımın mekanik gerçekliğinde hayat buldu.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
You have the most abstract thoughts.
Çok soyut düşüncelerin var.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Abstract art is something to feel.
Soyut sanat hissedilecek bir şeydir.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
© dictionarist.com