wholly în Română

pronunție
adv. tot: cu totul, deplin, întregime: în întregime, total, întreg: pe de-a-ntregul

Propozitii exemplu

I am wholly in agreement with you.
Sunt întru totul de acord cu tine.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The mechanism of solidarity, sketched out in the 2004 directive, is wholly unsuited to today's challenges.
Mecanismul solidarităţii, schiţat de directiva din 2004, este total nepotrivit în faţa provocărilor actuale.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The amendments tabled by the Group of the Greens/European Free Alliance concerning anti-discrimination, minority rights and social rights have been adopted either wholly or in part.
Amendamentele propuse de Grupul Verzilor/Alianţa Liberă Europeană privind nediscriminarea, drepturile minorităţilor şi drepturile sociale au fost adoptate fie în totalitate, fie parţial.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
It is obvious why Prime Minister Fico is in Ukraine and Moscow; the problems of Bulgaria and Slovakia are critical because they are countries wholly dependent on gas supplies from Ukraine.
Este clar de ce prim-ministrul Fico se află în Ucraina şi la Moscova; problemele din Bulgaria şi Slovacia sunt critice întrucât ambele state sunt total dependente de rezervele de gaze din Ucraina.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
It is not possible for these supplies not to be resumed for a wholly irrelevant reason (that is, the use of technical gas), and we will be taking further action in this respect.
Este imposibil ca aceste livrări să nu fie reluate dintr-un motiv total irelevant (şi anume, utilizarea gazelor tehnice) şi în continuare vom lua măsuri în acest sens.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
First of all, I am wholly convinced that the Union has a debt of honour to repay.
În primul rând, sunt convins pe deplin că Uniunea are o datorie de onoare de plătit.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
It is essential that we design a more rigorous legal arsenal as soon as possible so that those placing orders are declared wholly responsible in case of fault on the part of subcontractors.
Este esenţial să concepem un arsenal legal mai riguros cât mai curând posibil, astfel încât cei care fac comenzi să fie declaraţi în întregime responsabili în cazul în care subcontractorul încalcă legea.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
That, therefore, is our reason for wholly welcoming this directive.
Prin urmare, acesta este motivul pentru care îmbrăţişăm în întregime această directivă.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
This is wholly in accord with my view of the EU as a union of values.
Aceasta este viziunea mea asupra UE ca o uniune a valorilor.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
They are included in full in the amendments that we have adopted and I believe that, with these amendments, it is wholly admissible to adopt the text, even from Mr Wurtz's viewpoint.
Acestea sunt incluse integral în amendamentele pe care le-am adoptat şi consider că adoptarea textului legislativ cu aceste amendamente este complet acceptabilă, chiar şi din punctul de vedere al domnului Wurtz.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
to a complete degree or to the full or entire extent (`whole' is often used informally for `wholly'): all, whole, completely, altogether, entirely, totally


© dictionarist.com