wholesome în Română

pronunție
a. binefăcător, bun, hrănitor, nutritiv, prielnic, salubru, sănătos, folositor

Propozitii exemplu

We in Europe want to eat wholesome food, from our region: good, fresh milk, milk that I obviously drink.
Noi, în Europa, dorim să mâncăm alimente sănătoase, din regiunea noastră: lapte bun şi proaspăt, pe care evident că îl beau.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
It is perverse that, whilst there are small tolerances allowed for stones, soil, dead insects, metal filings and wood chips, there is no tolerance whatsoever for a single wholesome grain of maize.
E un lucru vicios faptul că, în timp ce se acceptă mici toleranţe pentru piatră, pământ, insecte moarte, urme metalice şi resturi de lemn, nu există niciun fel de toleranţă pentru un singur grăunte de porumb.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
This must clearly be done in accordance with the free movement of foods, but with the proviso that they are safe and wholesome.
Acest lucru trebuie realizat în mod clar în conformitate cu libera circulaţie a produselor alimentare, dar cu condiţia să fie sigure şi sănătoase.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I will make an active commitment to ensure greater transparency, information and protection of consumer rights, which are instruments that I consider essential to promote healthy, wholesome food.
Voi face un angajament activ pentru a asigura o mai mare transparență, informare și protecție a drepturilor consumatorilor, care sunt instrumentele pe care le consider esențiale pentru a promova alimentele sănătoase și hrănitoare.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The people of the EU must have access to sufficient wholesome food, despite economic difficulties.
Populaţia UE trebuie să aibă acces la alimente suficiente şi hrănitoare, în ciuda dificultăţilor economice.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
For me as a Social Democrat it is important that everyone has access to wholesome food at reasonable prices and at the same time that farmers are able to receive a reasonable income for their work.
Pentru mine, ca social democrat, este important ca toată lumea să aibă acces la alimente sănătoase la prețuri rezonabile și, de asemenea, ca agricultorii să poată primi un venit rezonabil pentru munca lor.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
We want wholesome food produced in a diverse system, and by diverse I do mean biological diversity, but also diversity in terms of production.
Dorim alimente sănătoase, produse într-un sistem divers, iar prin "divers” mă refer la diversitate biologică, dar și la diversitate din punct de vedere al producției.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
It must also support agricultural communities which provide European citizens with a wide range of high-quality and wholesome foods.
În egală măsură, trebuie să sprijine comunitățile agricole care le oferă cetățenilor europeni o mare varietate de alimente sănătoase de înaltă calitate.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
conducive to or characteristic of physical or moral well-being: sound, alimentary, salubrious, satisfying, alimental, healthy, healthful, nutritious, nourishing, heart-healthy, hearty, square, organic, good for you, nutrient, solid, substantial, nutritive
sound or exhibiting soundness in body or mind: healthy© dictionarist.com