vitality în Română

pronunție
n. vitalitate, viaţă, dinamism

Propozitii exemplu

It affects society, depriving it of vitality, and it affects the economy, which loses skills and experience that will take years to rebuild.
Afectează societatea, privând-o de vitalitate, şi afectează economia, care pierde competenţe şi experienţă a căror refacere va necesita ani de zile.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I firmly believe that it is the vitality of the economy and that alone that will enable us to conduct the true social policy that we need.
Cred cu tărie că numai vitalitatea economiei ne va oferi posibilitatea de a desfăşura politica socială autentică de care avem nevoie.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
This gives Parliament the vitality which you spoke of, Mr President, in your speech at the beginning today.
Aceasta conferă Parlamentului vitalitatea despre care vorbeaţi, dle Preşedinte, în discursul dumneavoastră de la început, astăzi.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Mr President, I note with satisfaction that the European Parliament has more strength and vitality behind it than ever.
Domnule preşedinte, observ cu satisfacţie că Parlamentul European dispune de mai multă forţă şi vitalitate decât a avut vreodată.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The issues relating to labour migration are relevant to the competitiveness and vitality of economies.
Aspectele legate de migrația forței de muncă sunt relevante pentru competitivitatea și vitalitatea economiilor noastre.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Mr Luhan's report confirms this approach and presents EU cohesion policy as one of the key factors in our regions' economic vitality.
Raportul dlui Luhan confirmă această abordare și prezintă politica de coeziune a UE drept unul dintre factorii cheie pentru vitalitatea economică a regiunilor noastre.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Cultural diversity is indeed the essence of Europe, the source of its vitality.
Diversitatea culturală este, într-adevăr, esența Europei, sursa vitalității sale.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The Stockholm programme adopted by the Council on 10 and 11 December 2009 acknowledged that the migration of labour can increase competitiveness and economic vitality.
Programul Stockholm adoptat de Consiliu la 10 și 11 decembrie 2009 a recunoscut faptul că migrația forței de muncă poate crește competitivitatea și vitalitatea economică.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The Stockholm Programme adopted by the European Council on 10 and 11 December 2009 expressed the view that labour immigration may increase competitiveness and economic vitality.
Programul de la Stockholm adoptat de Consiliul European la 10 și 11 decembrie 2009 a fost de părere că imigrația forței de muncă poate spori competitivitatea și vitalitatea economică.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Labour immigration can increase the competitiveness and the vitality of the economy, helping Europe to tackle the future demographic challenge as well as possible.
Imigrația forței de muncă poate crește competitivitatea și vitalitatea economiei, ajutând Europa să facă față cât mai bine posibil provocării demografice viitoare.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
an energetic style: vigor, twinkle, verve, energy, vim, sparkle, vigour, light, spark, muscularity
a healthy capacity for vigorous activity: ch'i, chi, energy, healthiness, good health, juice, qi, vim, ki
the property of being able to survive and grow: liveness, alive, live, animation, animateness, aliveness, dead
(biology) a hypothetical force (not physical or chemical) once thought by Henri Bergson to cause the evolution and development of organisms: force, elan vital, life force, vital force


dictionary extension
© dictionarist.com