swindle în Română

pronunție
n. escrocherie, şmecherie, pungăşie, coţcărie, fraudă, gheşeft, panglicărie, pârleală {fam.}
v. escroca, înşela, şmecheri, estorca, stoarce

Propozitii exemplu

In 2008, it was revealed that there had been abuses, VAT swindles and many other scams to the tune of EUR 5 billion.
În anul 2008, s-a evidenţiat că au existat abuzuri, deturnări de TVA şi multe alte escrocherii în valoare de 5 miliarde EUR.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
These are politicians that we can never trust, so, Mr Rehn, how are you going to guarantee that Dutch taxpayers are not going to be terribly swindled once again?
Aceștia sunt politicieni în care nu putem niciodată să avem încredere, așa că, dle Rehn, cum veți garanta că contribuabilii olandezi nu vor fi înșelați îngrozitor încă odată?
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
1. deception: fraud, trickery, extortion, shakedown, confidence game
2. cheat: trick, deceive, con, dupe, defraud, gull, cozendictionary extension
© dictionarist.com