strange în Română

pronunție
a. străin, necunoscut, neştiut, neobişnuit, venetic, ţară: din altă ţară, ciudat, surprinzător, straniu, curios, deosebit, bizar, caraghios, interesant, minunat, fantezist, jenat, nedeprins, nefamiliarizat

Propozitii exemplu

Sometimes he can be a strange guy.
Uneori el poate fi un tip ciudat.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
It is strange that you should fail.
E ciudat că ar trebui să eşuezi.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Even though I felt that there was something strange, I just didn't know what it was.
Chiar dacă am simţit că era ceva ciudat, pur şi simplu nu am ştiut ce era.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
She's a very strange person.
Ea este o persoană foarte ciudată.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Strange to say, the teacher didn't scold me.
Curios, profesorul nu m-a certat.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I want to tell you something strange.
Vreau sa-ți povestesc ceva ciudat.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
He has strange ideas.
El are idei ciudate.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Using only "Tom" and "Mike" in many sentences is very strange.
E ciudat să folosești doar Tom și Mike în multe propoziții.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
It sounds strange to me.
Sună ciudat pentru mine.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Mr President, one last word on the future of Europe: the Treaty of Lisbon is not perfect, but it is really strange that you have not yet ratified it.
Domnule Preşedinte, un ultim cuvânt privind viitorul Europei: Tratatul de la Lisabona nu este perfect, dar este foarte ciudat că nu l-aţi ratificat încă.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
being definitely out of the ordinary and unexpected; slightly odd or even a bit weird: exotic, fantastic, crazy, gothic, queer, curious, odd, funny, unusual, oddish, eerie, quaint, rum, grotesque, other, eery, freaky, singular, antic, peculiar, rummy, fantastical, weird
not known before: unknown, unfamiliar
relating to or originating in or characteristic of another place or part of the world: exotic, alien, imported, unfamiliarity, strangeness, established, foreignness, foreign-born, naturalized, foreign, curiousness, adventive, nonnative, unnaturalized, unnaturalised, tramontanedictionary extension
© dictionarist.com