settle în Română

pronunție
v. stabili, instala, statornici, aşeza, coloniza, face stabil, stabiliza, fixa, pune în ordine, rezolva, aranja, căpătui pe cineva {fam.}, lăsa să se limpezească, limpezi, lăsa, risipi, linişti, calma, hotărî, aplana, plăti în cont, aşeza: se aşeza pe, aşeza: se aşeza, căsători: se căsători, depune: se depune, limpezi: se limpezi
v. potoli: se potoli, statornici: se statornici, încondeia pe cineva {fam.}, tasa, tasa: se tasa, organiza, ordona, căsători, localiza: se localiza, chivernisi, convinge, depozita

Propozitii exemplu

The cat settled down in the sunlight by the window.
Pisica s-a așezat la soare lângă fereastră.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
(CS) Madam President, the Czech Presidency deserves recognition for its active role in settling the dispute over the renewal of Czech gas supplies.
(CS) Doamnă preşedintă, preşedinţia cehă merită recunoaştere pentru rolul său activ în soluţionarea conflictului privind reînnoirea resurselor de gaze din Cehia.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
We want to control our own borders and decide who lives, works and settles in our country.
Dorim să ne controlăm frontierele şi să hotărâm cine trăieşte, munceşte şi se stabileşte în ţara noastră.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
How do we strike the right balance between ensuring the security of EU citizens and finding a place to settle former inmates?
Cum realizăm echilibrul potrivit între asigurarea securităţii cetăţenilor UE şi găsirea unui loc în care să se stabilească foştii deţinuţi?
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Madam President, the right to determine who may cross your borders and settle on your territory is a defining attribute of statehood.
Doamnă preşedintă, dreptul de a stabili cine are dreptul să treacă graniţele şi să se stabilească pe teritoriul unui stat este un atribut clar al statului respectiv.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Moreover, Thailand has other refugee issues to settle as well, such as the Hmong people from Laos.
Mai mult, Thailanda trebuie să se ocupe şi de problemele altor refugiaţi, cum ar fi poporul Hmong din Laos.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I welcome the amendments made to the Convention as they establish procedures for settling disputes and will improve the management of fisheries resources.
Consider binevenite amendamentele la Convenţie deoarece acestea stabilesc procedurile de soluţionare a disputelor şi vor îmbunătăţi gestionarea resurselor din domeniul pescuitului.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I call on the Commission and the Member States to take measures so that all public contracts are settled with the companies at 30 days.
Fac apel la Comisie şi la statele membre să ia măsuri în vederea soluţionării tuturor contractelor de achiziţie publică cu societăţile în termen de 30 de zile.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
All the same, I have to say that, for all the processes that we have settled in trialogue over recent weeks or months, there was repeated criticism that things were moving too quickly.
Cu toate acestea, trebuie adăugat că, în cazul tuturor procedurilor pe care le-am stabilit în dezbaterile tripartite în ultimele săptămâni sau luni, s-a criticat în permanenţă faptul că lucrurile se mişcă prea repede.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Nor, at that time, did anyone apply to the UN in order to settle this dispute; now they have done so.
În plus, pe atunci nimeni nu solicita aderarea la ONU pentru a soluţiona această dispută, dar acum aşa se procedează.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com