scene în Română

pronunție
n. scenă, locul acţiunii, decor, spectacol, tablou, teatru, scandal

Propozitii exemplu

We have to set the scene for negotiations.
Trebuie să pregătim scena pentru negociere.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
She was on the scene of the crime.
Era la locul crimei.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
At the same time, powerful new economic players have appeared on the world scene.
În acelaşi timp, noi operatori economici puternici şi-au făcut apariţia pe scena mondială.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I was a foreign correspondent for a Dutch paper at the time, and closely watched the Bosnian scene of battle.
Eram corespondent străin pentru un ziar olandez atunci şi am urmărit îndeaproape scena de luptă din Bosnia.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
We all saw on our TV screens the scenes before the massacre, before the flight to Tulsa.
Am văzut cu toţii la TV secvenţe ale scenelor de dinaintea masacru, înainte de zborul către Tulsa.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Our horror is at the repeated scenes of murdered children and women heartbroken in their endless suffering following the bombing of the ghetto that Gaza has become.
Ne simţim oripilaţi în faţa repetatelor scene cu copii ucişi şi femei îndurerate în suferinţa lor fără capăt ca urmare a bombardării Gazei, devenită un adevărat ghetou.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Considering that you are the leader of a political party some of whose current ministers voted in 2003 against our accession to the Union, you are doing extremely well on the European scene.
Ţinând cont că sunteţi liderul partidului politic din rândul căruia câţiva miniştri actuali au votat în 2003 împotriva aderării noastre la Uniune, evoluţia dumneavoastră pe scena europeană este foarte bună.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
So, I welcome the comments of the President of the European Central Bank in today's paper as to the scene in the next couple of years.
Din acest motiv salut comentariile preşedintelui Băncii Centrale Europene din ziarele de astăzi, privind situaţia în următorii doi ani.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
It is indispensable for the EU to improve the efficiency and consistency of its actions on the global scene.
Pentru UE este indispensabilă îmbunătăţirea eficienţei şi a coerenţei acţiunilor sale pe scena globală.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I must say that the situation regarding Macedonia is reminiscent of a scene from an ancient Greek tragedy.
Trebuie să spun că situaţia Macedoniei aminteşte de o scenă dintr-o tragedie greacă antică.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
an incident (real or imaginary): incident
the place where some action occurs: darkness, area, locale, country, venue, field of honor, dark, light, shadow, locus, stage
the visual percept of a region: prospect, foreground, vista, glimpse, visual image, exposure, middle distance, panorama, background, visual percept, coast, aspect, tableau, ground, side view, view
a consecutive series of pictures that constitutes a unit of action in a film: flick, picture, photograph, motion picture, shot, picture show, photo, pic, moving-picture show, motion-picture show, movie, outtake, moving picture, film, exposure
a subdivision of an act of a play: dramatic work, dramatic composition, act
a situation treated as an observable object: picture, state of affairs, situation
a display of bad temper: tantrum, fit, conniption, ill temper, bad temper
graphic art consisting of the graphic or photographic representation of a visual percept: depicted object, content, graphic art, view, subjectdictionary extension
© dictionarist.com