repetition în Română

pronunție
n. repetare, reluare, recitare, repetiţie, reproducere, copie

Propozitii exemplu

Europe must act now to avoid future repetitions of this type of situation.
Europa trebuie să acţioneze acum pentru a evita repetarea în viitor a acestui tip de situaţie.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
This will not simply be a repetition of the four options in the green paper.
Aceasta nu va fi pur şi simplu o repetare a celor patru opţiuni din Cartea verde.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The tragedy in the ghetto is being overcome in today's March of the Living, which guarantees to commemorate such events and to prevent their repetition.
Tragedia din ghetou este rememorată astăzi în cadrul programului Marşul celor vii, care asigură comemorarea acestor evenimente, pentru a împiedica repetarea lor.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Only binding international rules can guarantee that there will be no repetition of the casino economy we have witnessed in recent years.
Doar reguli internaţionale obligatorii pot garanta că nu se va reinstaura economia de cazinou la care am asistat în ultimii ani.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
It is a priority to understand what happened at that level and thereby avoid repetition of the errors of the past.
Înţelegerea a ceea ce s-a întâmplat la acel nivel constituie o prioritate şi contribuie astfel la evitarea repetării erorilor din trecut.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Like you, I wish to prevent a repetition of last year's crisis.
La fel ca dumneavoastră, îmi doresc prevenirea unei repetări a crizei de anul trecut.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Having said that, however, the rehabilitation of abusive partners should also be considered in order to avoid future repetition of violence.
Totuşi, având în vedere aceste aspecte, reabilitarea partenerilor abuzivi ar trebui, de asemenea, avută în vedere, pentru a se evita repetarea violenţei în viitor.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
However, should not the repetition of all those calls be a warning signal to us?
Cu toate acestea, repetarea acestor solicitări nu ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru noi?
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The aim of this supervision is more in-depth supervision, forgive the repetition, and reducing disturbances in individual financial entities, therefore protecting the clients of such entities.
Scopul acestei supravegheri este supravegherea mai detaliată, iertaţi repetiţia, şi reducerea tulburărilor la nivelul entităţilor financiare individuale, prin urmare protejarea clienţilor acestor entităţi.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
In my view, there can be no repetition of the weak attitude which the EU adopted a few years ago with regard to the Danish cartoons crisis.
După părerea mea, nu se mai poate adopta din nou atitudinea ştearsă a UE de acum câţiva ani cu privire la criza daneză a benzilor desenate.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
an event that repeats: repeat, return, sequence, periodic event, recurrent event, recurrence, rematch, replay, cycle
the act of doing or performing again: continuance, redundancy, action replay, replication, renewal, reduplication, continuation, reiteration, iteration, echolalia, replay, instant replay, copying, repeating
the repeated use of the same word or word pattern as a rhetorical device: symploce, epanaphora, reduplication, gemination, anadiplosis, polyptoton, epiphora, epistrophe, epanodos, ploce, epanalepsis, rhetorical device, anaphora© dictionarist.com