priority în Română

pronunție
n. prioritate, întâietate, precedenţă, privilegiu, precădere

Propozitii exemplu

You really don't have the right priorities!
Tu chiar nu ai prioritățile corecte!
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Life is a question of priorities.
Viața este o chestiune de priorități.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
It was important for us, and also for me as rapporteur, that President Sarkozy expressly mentioned the European defence equipment market in his speech about the priorities of the French Presidency.
A fost important pentru noi, dar şi pentru mine, ca raportor, că preşedintele Sarkozy a menţionat explicit piaţa europeană a echipamentelor de apărare în discursul domniei dale despre priorităţile preşedinţiei franceze.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Defence ministers should be responsible for establishing implementation priorities.
Ministerele de apărare trebuie să fie responsabile pentru stabilirea priorităţilor de punere în aplicare.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Mr Topolánek, you have rightly made the Union's external relations one of your priorities.
Domnule Topolánek, aţi punctat foarte bine că relaţiile externe ale Uniunii reprezintă una dintre priorităţile dumneavoastră.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I read about this priority in your programme.
Am citit despre această prioritate în programul dumneavoastră.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Of its many priorities, the main one is to conclude the ratification of the Treaty of Lisbon and to strengthen European common foreign policy.
Printre multele sale priorităţi, cea mai importantă este încheierea ratificării Tratatului de la Lisabona şi consolidarea politicii europene externe comune .
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
in writing. - (PL) I would like to thank President Mirek Topolánek for setting out the priorities of the Czech Presidency.
în scris. - (PL) Doresc să îi mulţumesc domnului preşedinte Mirek Topolánek pentru stabilirea priorităţilor preşedinţiei cehe.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Moreover, let me welcome among the priorities of the new Czech presidency the will to initiate discussion on the redefinition of the Less Favoured Areas parallel to the Commission communication.
Pe lângă acestea, daţi-mi voie să salut, printre priorităţile noii preşedinţii cehe, dorinţa de a iniţia discuţii cu privire la redefinirea unei Zone mai puţin favorizate, în paralel cu comunicarea din cadrul Comisiei.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The priority for us at the moment is not to add new regulations, but to make existing ones operational and effective.
Prioritatea, în prezent, nu este să aducem noi regulamente, ci să le facem pe cele existente funcţionale şi eficiente.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
status established in order of importance or urgency: high status, precedence, front burner, precedency, back burner
preceding in time: antecedency, precedence, anteriority, earliness, antecedence, precedency


© dictionarist.com