prior to în Română

pronunție
prep. înaintea, anterior

Propozitii exemplu

He had an injection prior to the operation.
I s-a făcut o injecţie înainte de operaţie.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Contacts, therefore, took place at the highest level prior to 1 January 2009 in order to avert the disruption of supply.
Ca urmare, au avut loc contacte la cel mai înalt nivel încă înainte de 1 ianuarie 2009, în vederea evitării sistării furnizării.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
It was also prior to the Lamfalussy process.
Ne aflam înainte de procesul Lamfalussy.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I think that this would also have been possible in the South Caucasus but, in my view, the European Union's position prior to the armed conflict was too restrained.
Consider că această situaţie ar fi fost posibilă şi în Caucazul de Sud, dar, din punctul meu de vedere, poziţia Uniunii Europene înainte de conflictul armat a fost prea reținută.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
It is absolutely vital that information be provided in good time and that a transfer plan be issued prior to any transfer of a company's seat.
Este absolut esenţial ca informaţiile să fie furnizate în timp util şi ca un plan de transfer să fie elaborat înainte de orice transfer al sediului unei societăţi.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Most are carried out faster than prior to the regulation coming into force, fortunately, and within the 90 days set out in the regulation.
Majoritatea sunt executate mai repede decât înainte de intrarea în vigoare a regulamentului, din fericire, şi în termen de 90 de zile prevăzute în regulament.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I voted for the amendment asking for immediate action to ensure that charges are not levied prior to SMEs' commencing activities, in order to ensure that they are able to build up their own resources.
Am votat pentru amendamentul prin care se solicită acţiuni imediate pentru a nu se percepe plata unor taxe înainte de începerea activităţii IMM-urilor, pentru a le asigura acestora capacitatea de a-şi crea propriile resurse.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I say to the Commission and the Council prior to the summit: we need to act now, we need to act in a coordinated way, we need to make sufficient efforts and we need to do so with solidarity.
Mă adresez Comisiei şi Consiliului înainte de reuniunea la nivel înalt: trebuie să acţionăm acum, trebuie să acţionăm în mod coordonat, trebuie să depunem eforturi suficiente şi trebuie să facem asta cu solidaritate.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
That was why we all delegated to Europe the national independence that we had prior to joining this project.
Acesta este motivul pentru care am delegat Europei independenţa naţională de care dispuneam înainte de a ne alătura acestui proiect.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
(FR) Madam President, when someone proposes something, someone may always speak against it prior to the vote.
Doamnă preşedintă, când cineva propune ceva, altcineva se poate pronunţa oricând împotrivă înaintea votului.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!


© dictionarist.com