potent în Română

pronunție
a. puternic, tare, viguros, convingător, ameţitor

Propozitii exemplu

Thirdly, our own self-interest in ending a potent symbol that acts as a pretext for terrorist recruitment and radicalisation and, lastly, the moral responsibility that Claudio Fava was talking about.
În al treilea rând, propriul nostru interes de a pune capăt unui simbol puternic care acţionează ca pretext pentru recrutarea de terorişti şi pentru radicalism şi, în ultimul rând, răspunderea morală de care vorbea Claudio Fava.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The financial transaction tax would provide a potent new source of development funding.
Taxa pe tranzacțiile financiare ar oferi o nouă sursă importantă pentru finanțarea pentru dezvoltare.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
(FR) Madam President, Mr Van Rompuy, Mr Barroso, following this crisis, what is the European Union's most potent weapon where global competition is concerned?
(FR) Doamnă președintă, dle Van Rompuy, dle Barroso, ca urmare a acestei crize, care este cea mai potentă armă a Uniunii Europene în ceea ce privește concurența globală?
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
having or wielding force or authority: strong, powerful
having great influence: influential, powerful
having a strong physiological or chemical effect: strength, fertile, efficacious, effective, stiff, powerful, effectiveness, multipotent, effectual, potency, equipotent, strong
(of a male) capable of copulation: virile© dictionarist.com