persuasive în Română

pronunție
a. persuasiv, convingător, grăitor

Propozitii exemplu

The result is more realistic and persuasive than the original text.
Rezultatul este mai realist şi mai convingător decât textul original.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Next, with regard to the pilot project issue, I have already spoken about the problem of a reduction in persuasive force and the fact that the deadlines cannot always be shortened.
În continuare, referitor la chestiunea proiectului Pilot, am vorbit deja despre problema unei diminuări a forţei de persuasiune şi despre faptul că termenele nu pot fi reduse întotdeauna.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
(DE) Mr President, ladies and gentlemen, in the light of Mr Mauro's persuasive speech, suddenly even Mr Schulz has conceded that it would be a good thing for us to talk about Europe as a whole now.
(DE) Dle Preşedinte, doamnelor şi domnilor, în lumina discursului convingător al dlui Mauro, până şi dl Schulz a acceptat brusc că ar fi un lucru bun să vorbim acum despre Europa ca despre un întreg.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The European Union must speak with one voice and show that it is ambitious and persuasive during the climate change conference in Cancún.
Uniunea Europeană va trebui să vorbească cu o singură voce și să fie ambițioasă și convingătoare la conferința privind schimbările climatice de la Cancún.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The resulting text is much more persuasive than the initial proposal.
Textul rezultat este mult mai convingător decât propunerea inițială.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
These measures provide a logical and persuasive step towards a more realistic budget in difficult economic times.
Aceste măsuri reprezintă o etapă logică și elocventă către un buget mai realist într-o perioadă de dificultăți economice.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
intended or having the power to induce action or belief: glib, smooth-tongued, glib-tongued, convincing, coaxing, cogent, compelling, ingratiatory, telling, weighty© dictionarist.com