occupation în Română

pronunție
n. ocupaţie, îndeletnicire, profesie, profesiune, meserie, ocupare, luare în posesiune, stăpânire temporară, posesiune temporară, arendă

Propozitii exemplu

Mingle your joys sometimes with your earnest occupation.
Amestecă bucuriile uneori cu cea mai serioasă ocupaţie.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Free the Palestinians from the Israeli occupation of the West Bank and the Palestinians will free themselves from Hamas.
Trebuie să eliberăm palestinienii de ocupaţia israeliană din Cisiordania, iar atunci palestinienii se vor elibera de Hamas.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
We demand a cease-fire now, but we must realise that peace depends on an end to the occupation.
Cerem încetarea imediată a focului, dar trebuie să ne dăm seama că pacea depinde de sfârşitul ocupaţiei.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
It is in fact the deadlock of your essentially humanitarian policy to alleviate the damage caused by the military occupation and the war that is the biggest failure.
Cel mai mare eşec este, de fapt, impasul politicii fundamental umanitare pe care o duceţi pentru a remedia daunele provocate de ocupaţia militară şi de război.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
During the course of 50 years of occupation, the indigenous nation was watered down to 50% and even to minority status in Latvia's 13 largest towns and cities, including the capital city, Riga.
De-a lungul a 50 de ani de ocupaţie, naţiunea indigenă a fost redusă la 50%, ajungând chiar la statutul de minoritate în 13 dintre cele mai mare oraşe şi localităţi din Letonia, inclusiv în capitală, Riga.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The ethnic groups in Afghanistan, where wars have raged for centuries, will never accept any foreign occupation, no matter how 'humanitarian'.
Grupurile etnice din Afganistan, unde războaiele au măcinat timp de secole, nu vor accepta niciodată vreo ocupaţie străină, indiferent de cât de "umanitară” ar fi aceasta.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Those men and women who devote part of their lives to caring for a child or for infirm parents are performing socially important work which must not, in future, be considered an inferior occupation.
Acei bărbaţi şi acele femei care şi-au dedicat o parte a vieţii pentru a avea grijă de un copil sau de părinţi infirmi depun o muncă socială importantă care, pe viitor, nu trebuie considerată o ocupaţie inferioară.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Having suffered the abuses of Soviet occupation and Communist dictatorship, Romania's citizens disapprove of any violations of human rights.
După ce au suferit abuzurile ocupaţiei sovietice şi ale dictaturii comuniste, cetăţenii României dezaprobă orice încălcări ale drepturilor omului.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
This aggression is part of the strategy to overcome the legitimate resistance of the Palestinian people to the occupation and to undermine the conditions required for building a Palestinian state.
Această agresiune face parte din strategia pentru a învinge rezistenţa legitimă a poporului palestinian împotriva ocupaţiei şi pentru a submina condiţiile necesare construirii unui stat palestinian.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I am sure that the Council has visited Northern Cyprus and has been able to appreciate the damage done by the Turkish soldiers and Turkish occupation to an island that is surely European.
Sunt sigur că reprezentanţi ai Consiliului au vizitat partea de nord a Ciprului şi au putut vedea şi analiza pagubele produse de militarii turci şi de ocupaţia turcă pe o insulă care este, fără îndoială, europeană.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
the principal activity in your life that you do to earn money: office, profession, trade, sport, accounting, vocation, employment, post, confectionery, metier, line of work, treadmill, farming, billet, accountancy, medium, appointment, business, photography, spot, catering, game, craft, biz, situation, line, salt mine, berth, land, career, work, job, calling, place, activity, position
the control of a country by military forces of a foreign power: military control, social control
any activity that occupies a person's attention: activity
the act of occupying or taking possession of a building: acquiring, getting, occupancy, moving in, preoccupancy, preoccupation
the period of time during which a place or position or nation is occupied: period of time, time period, period© dictionarist.com