homage în Română

pronunție
n. ofrandă, omagiu, onor, atenţie, respect

Propozitii exemplu

We also want to pay homage to those Members who have attended the negotiations, particularly the representative of my group, Mr Brok, who had a very difficult task.
De asemenea, dorim să omagiem deputaţii care au participat la negocieri, în special reprezentantul grupului nostru, dl Brok, care a avut o misiune extrem de dificilă.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Mr President, I think the entire House has paid homage to the work of Mr Coelho and to his qualities, and I would add my voice to the praise from Mrs Roure.
Domnule preşedinte, cred că întregul Parlament apreciază activitatea domnului Coelho şi calităţile sale şi aş dori să mă alătur aprecierii doamnei Roure.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
In this way, it pays minimum homage to those who paid for the imperialist barbarity of the USA, NATO and the EU with their blood.
În acest fel, el aduce un omagiu minim celor care au plătit cu sângele lor pentru barbarismul imperialist al SUA, NATO şi UE.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I have done so in homage to Cato the Elder, who ended every speech famously with a call for Carthage to be destroyed.
Am făcut acest lucru ca omagiu adus lui Cato cel Bătrân, care îşi termina fiecare discurs cu un apel ca cetatea Cartaginei să fie distrusă.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
In this resolution, Parliament paid homage to all the victims on all sides of every war of the last decade of the last century, not only to the victims of the Srebrenica genocide.
În această rezoluţie, Parlamentul a adus un omagiu tuturor victimelor părţilor implicate în toate războaiele din ultimul deceniu al secolului trecut, nu numai victimelor genocidului de la Srebrenica.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Member of the Commission. - Madam President, like all of us, I would like to pay homage to Aung San Suu Kyi, whose freedom has just been restored.
membru al Comisiei. - Dnă președintă, la fel ca noi toți, aș dori să aduc un omagiu dnei Aung San Suu Kyi, care tocmai și-a recăpătat libertatea.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
In this Parliament we pay homage to activists fighting to save the brown bear, for example in the Himalayas.
În acest Parlament aducem un omagiu activiștilor care luptă pentru a salva ursul brun din munții Himalaya de exemplu.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
respectful deference: deference, respect, court


© dictionarist.com