excitement în Română

pronunție
n. excitare, emoţie, agitaţie, impresie puternică, înfrigurare, surescitare, surescitaţie, tulburare, fierbinţeală, clocot {fig.}, senzaţie

Propozitii exemplu

His heart beat with excitement.
Inima lui a bătut cu emoție.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
However, you can see from the reaction of the PPE-DE group that there was a mood of excitement.
Totuşi, puteţi vedea din reacţia grupului PPE-DE că a fost o atmosferă stimulantă.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Developments are not as they appear in the wake of the impressions and excitement caused by the debate on a directive on road transport.
Evoluţiile nu sunt aşa cum apar ca rezultat al impresiilor şi emoţiei cauzate de dezbaterea unei directive privind transportul rutier.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Finally, to Mrs Ferrero-Waldner, I know she will be containing her excitement following the intervention of the UK Independence Party and she understands that British Embassies are not up for sale.
În final, dnei Ferrero-Waldner aş dori să îi spun că sunt sigur că îşi va înăbuşi satisfacţia după intervenţia Partidului pentru Independenţă din Marea Britanie, şi înţelege că ambasadele Marii Britanii nu sunt de vânzare.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Madam President, in Ireland, they are asking us whether there is great excitement now that the Lisbon Treaty has been ratified.
Dnă preşedintă, în Irlanda, suntem întrebaţi dacă emoţia este mare acum că Tratatul de la Lisabona a fost ratificat.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
(DE) Mr President, after all this excitement, perhaps we need a more down-to-earth approach.
(DE) Domnule Preşedinte, după toată această agitaţie, poate că este nevoie de o abordare mai pragmatică.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Take it as a mitigating circumstance that there is apparently not a great deal of excitement and interest in this important subject, so I am not wasting many people's time.
Luaţi ca pe o circumstanţă atenuantă faptul că, aparent, nu există prea mult entuziasm şi interes pentru acest subiect important, aşa că nu irosesc timpul prea multor oameni.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The excitement that overcame certain political groups following the Fukushima nuclear accident, because they hoped to score political points off the back of it, is unacceptable.
După accidentul nuclear de la Fukushima, anumite grupuri politice au fost cuprinse de o exaltare inacceptabilă, nutrind speranța că vor putea înscrie câteva puncte politice.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
the feeling of lively and cheerful joy: rush, charge, thrill, joyousness, joyfulness, joy, boot, bang, exhilaration, titillation, intoxication, flush, kick
the state of being emotionally aroused and worked up: fervour, excitation, unexciting, sensation, inflammation, fervor, emotional arousal, fever pitch, exciting
something that agitates and arouses: hair-raiser, thrill, excitation, rousing, chiller, arousal
disturbance usually in protest: turmoil, disturbance, upheaval, agitation, hullabaloo


© dictionarist.com