excited în Română

pronunție
a. excitat, stârnit, agitat, enervat, tulburat, emoţionat, înfrigurat, mişcat

Propozitii exemplu

I'm so excited.
Sunt atât de entuziasmat.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
School was exciting.
Şcoala era interesantă.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
School was exciting.
Şcoala era captivantă.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
My sincere thanks go to all my fellow Members and other stakeholders who have helped to make this a constructive and exciting process.
Sincere mulţumiri tuturor colegilor deputaţi şi altor părţi interesate care au contribuit la acest proces constructiv şi entuziasmant.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I wanted to speak on this but I have just got too much to say today, I am so excited by all the votes that have been going through the Chamber today.
Îmi propusesem să vorbesc despre aceasta, însă astăzi am prea multe de spus şi sunt copleşit de toate procedurile de vot care s-au desfăşurat azi în Parlament.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
In many ways, 2010 will be an exciting year for the EU budget.
Anul 2010 va fi în multe feluri un an captivant pentru bugetul UE.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Welcoming a British Prime Minister to the European Parliament is always a very exciting occasion.
A întâmpina un prim-ministru britanic în Parlamentul European este întotdeauna o ocazie foarte emoţionantă.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
rapporteur. - (DA) Madam President, I am not sure whether I can speak with the same enthusiasm as Mr Savary, but intelligent transport systems are a very exciting topic.
raportoare. -(DA) Doamnă preşedintă, nu sunt sigură că pot vorbi cu acelaşi entuziasm ca domnul Savary, dar sistemele de transport inteligente sunt un subiect foarte interesant.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Then it will become exciting again.
Atunci va deveni din nou interesant.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
We need bold democrats and in this new period we urgently need an exciting, democratic and genuinely effective Europe.
Avem nevoie de democraţi puternici şi în această nouă perioadă avem nevoie urgentă de o Europă impresionantă, democratică şi într-adevăr eficientă.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
(of persons) excessively affected by emotion: emotional, agitated, aroused, worked up
in an aroused state: crazy, overexcited, teased, fevered, intoxicated, thrilled, nervous, agog, drunk, stirred, thrillful, aflutter, stimulated, stirred up, agitated, aroused, titillated
marked by uncontrolled excitement or emotion: delirious, frantic, mad, wild, unrestrained
(of e.g. a molecule) made reactive or more reactive: reactive, activated© dictionarist.com