embarrassing în Română

pronunție
a. ambarasant, jenant

Propozitii exemplu

The naive man was utterly embarrassed in her presence.
Naivul bărbat era extrem de stânjenit în prezenţa ei.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
It would be embarrassing if certain EU Member States were to lag behind Kosovo and Serbia in this respect.
Ar fi jenant dacă anumite state membre UE ar rămâne din acest punct de vedere în urmă cu Kosovo şi Serbia.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
In reality, European institutions are embarrassed by this issue.
În realitate, instituţiile europene sunt stânjenite de această problemă.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
It is a pity that at the end of this term some MEPs have become entangled in such an embarrassing affair.
Este păcat că, la sfârşitul acestui mandat, o parte dintre deputaţii europeni se angajează într-o astfel de chestiune jenantă.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
This is an unpleasant and embarrassing matter.
Aceasta este o chestiune neplăcută şi jenantă.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Why do we feel somehow embarrassed and divided, however, when asked to support your candidacy?
Totuşi, de ce ne simţim întrucâtva stânjeniţi şi împărţiţi în grupuri atunci când ni se cere să vă susţinem candidatura?
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I am ashamed that failure in Copenhagen and this dreadful, embarrassing poker game are being accepted.
Mi-e ruşine că eşecul la Copenhaga şi acest joc de poker îngrozitor, lamentabil, sunt acceptate.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The current secretiveness is embarrassing for a democratic Europe and I believe that I am not the only one to hold that opinion.
Secretul din prezent este stânjenitor pentru o Europă democrată şi cred că nu sunt singurul de această părere.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
This is an embarrassing distinction in view of the country's recent history.
Aceasta este o diferenţiere jenantă având în vedere istoria recentă a ţării.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I must say that the rush by the Council to adopt a whole series of decisions is somewhat embarrassing in the light of this.
Trebuie să spun că graba Consiliului de a adopta o întreagă serie de decizii este oarecum stânjenitoare în lumina acestui fapt.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
hard to deal with; especially causing pain or embarrassment: unenviable, awkward, hard, sticky, difficult
causing to feel shame or chagrin or vexation: mortifying, unpleasant


© dictionarist.com