delusion în Română

pronunție
n. iluzie, înşelătorie, amăgeală, amăgire, inducere în eroare, orbire

Propozitii exemplu

That would be unimaginative and stupid, it would be irresponsible, it would be worse than a crime - it would be a delusion.
Acest lucru ar fi de neimaginat şi stupid, ar fi iresponsabil, ar fi mai rău decât o crimă - ar fi o înşelătorie.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
A perfect example, once again, is the 'Deauville deal', which undermines the Community method and is a reflection of the delusions of grandeur still had by some Member States.
Încă o dată, un exemplu perfect, îl constituie acordul de la Deauville, care subminează metoda comunitară și care reprezintă o reflectare a megalomaniei pe care anumite state membre încă o mai au.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
It is a grand delusion that we must finally step away from.
Este o mare iluzie de care ar trebui să ne îndepărtăm în cele din urmă.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
on behalf of the ECR Group. - Madam President, EU leaders are living in a bubble of illusion and self-delusion.
în numele Grupului ECR. - Doamnă președintă, conducătorii UE trăiesc într-o bulă de iluzie și de autoiluzionare.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
It starts with a hefty helping of self-delusion: 'never have Europeans been more demanding of the EU'.
Raportul începe cu o mare amăgire: "europenii nu au fost niciodată mai pretenţioşi în ceea ce priveşte UE”.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
the act of deluding; deception by creating illusory ideas: deception, head game, dissembling, deceit, dissimulation, illusion
a mistaken or unfounded opinion or idea: freak out, hallucination, disorientation, misconception
(psychology) an erroneous belief that is held in the face of evidence to the contrary: psychotic belief, nihilistic delusion, delusions of persecution, somatic delusion, mental condition, nihilism, mental state, delusions of grandeur, zoanthropy, psychological condition, hallucination, psychological state


dictionary extension
© dictionarist.com