calculation în Română

pronunție
n. calculare, socotire, calcul, socoteală, estimare, apreciere

Propozitii exemplu

Can you specify the progress being made in simplifying the basis of calculation of eligible costs and making greater use of lump-sum payments, particularly in the area of the structural funds?
Puteţi specifica ce progrese s-au înregistrat în simplificarea bazei de calcul pentru costurile eligibile şi utilizarea mai extinsă a plăţilor cu sume forfetare, în special în domeniul fondurilor structurale?
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I hope that this is not an accurate calculation.
Nu pot decât să sper că nu este vorba de un calcul foarte precis.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
According to calculations, Europe uses 500 billion m³ of gas per year, and this demand may grow, according to certain analyses, by as much as 30% in the next 20 years.
După calculele efectuate, Europa consumă 500 de miliarde m³ de gaz pe an, iar această cerere poate creşte chiar şi cu 30% în următorii 20 de ani, potrivit anumitor studii.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The cost of resolving the financial crisis is impossible to estimate now, but one calculation that has been put forward suggests a figure in the region of USD 50 000 billion.
Costul pentru rezolvarea crizei financiare este acum imposibil de estimat, însă un calcul care a fost înaintat sugerează o cifră de aproximativ 50 000 miliarde USD.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
These are based on some so-called studies which are being hawked around the British Euro-sceptic press at the moment with ever more lurid calculations about these costs.
Acestea se bazează pe o serie de aşa numite studii care circulă în prezent de colo până colo în presa euro-scepticilor britanici, însoţite de calcule şi mai exagerate privind aceste costuri.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The calculation of threshold values for poultry farms is too bureaucratic.
Calcularea pragurilor pentru fermele de păsări este mult prea birocratică.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The calculation of the upper limits for animal husbandry must also be reasonable and comprehensible in relation to poultry.
Calcularea valorilor maxime aplicabile activităţilor zootehnice trebuie, de asemenea, să fie rezonabile şi uşor de înţeles în raport cu creşterea pasărilor.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Sometimes it seems as though politicians are more interested in the calculation models themselves than the results that can be obtained using them.
Uneori, politicienii par mai interesaţi de modelele de calcul în sine decât de rezultatele care pot fi obţinute prin aplicarea acestora.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
In the absence of a clear objective such as this, calculation models and more European rules only produce bureaucracy, at no benefit to humans and the environment.
În lipsa unor scopuri precise precum acesta, modelele de calcul şi reglementările europene sporite duc numai la birocraţie, fără a aduce beneficii oamenilor şi mediului.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
In its original proposal, the Commission proposed, after careful cost calculations, to forget everything and have a final upper limit on costs after all.
În textul iniţial, Comisia propunea, după efectuarea unor calcule atente în privinţa costurilor, să abandonăm tot şi să stabilim, în final, o limită superioară privind costurile.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
the procedure of calculating; determining something by mathematical or logical methods: mathematical operation, computing, transposition, recalculation, process, number crunching, procedure, computation, operation, mathematical process
problem solving that involves numbers or quantities: differential coefficient, conversion, differential, problem solving, integral, idea, first derivative, approximation, figuring, extrapolation, computation, estimation, derivative, derived function, reckoning, estimate, interpolation
planning something carefully and intentionally: preparation, planning, provision, deliberation


© dictionarist.com