blaze în Română

pronunție
n. foc, flacără, vâlvătaie, bobot, flăcăraie, lumină vie, explozie, izbucnire {fig.}, strălucire a soarelui, pată albă pe fruntea animalelor, dogoare, stea, ţintă, crestătură pe copaci, semn pe copaci
v. arde cu flacăra vie, străluci, cresta copaci, însemna copaci

Propozitii exemplu

The report is therefore blazing a trail for a new political method which other reports ought to follow.
Prin urmare, raportul pune bazele unei noi metode politice pe care alte rapoarte ar trebui să o urmeze.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
With this vote, Europe is blazing a trail.
Cu acest vot, Europa marchează o cale.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
That is largely true, and that is also the case this time, in the short term, while we have to be like the fire brigade and put out the fires that now blaze and threaten financial stability in Europe.
Această teorie este în general adevărată, chiar și acum, pe termen scurt, când trebuie să acționăm ca o brigadă de pompieri și să stingem focurile care mistuiesc și amenință stabilitatea financiară.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
This is a subject particularly close to my heart in view of Poland's upcoming Presidency, which I hope will follow all the trails blazed so successfully under the Belgian Presidency.
Este un subiect la care ţin foarte mult, având în vedere viitoarea Preşedinţie poloneză, care sper că se va înscrie pe acelaşi drum marcat cu atât de mult succes în timpul Preşedinţiei belgiene.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Instead we must continue to progress along the trail of liberalisation that the EU is currently blazing by adopting measures such as this.
În schimb, trebuie să continuăm să avansăm pe calea liberalizării pe care în momentul de față UE o stigmatizează prin adoptarea unor măsuri ca aceasta.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
© dictionarist.com