annoying în Română

pronunție
a. cicălitor, supărător, enervant, agasant, neplăcut, sâcâitor, jenant, greu, inoportun

Propozitii exemplu

It annoys me if you speak your American English without opening your mouth.
Mă enervează, dacă vorbeşti engleza ta americană, fără să deschizi gura.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
My parents keep arguing about stupid things. It's so annoying!
Părinții mei continuă să se certe pentru lucruri stupide. E atât de enervant!
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
My friends always say I'm too calm, but my family always says I'm too annoying.
Prietenii mei spun mereu că sunt prea calm, dar familia mea spune mereu că sunt prea enervant.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
So annoying... Now I get a headache whenever I use the computer!
Cât de enervant... Acum mă doare capul ori de câte ori folosesc calculatorul!
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
As far as the Economic Recovery Plan is concerned, I must say that I am really annoyed with the Commission.
În ceea ce priveşte Planul de redresare economică, trebuie să vă spun că eu sunt foarte supărat pe Comisie.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
They are annoyed because they themselves can no longer endure this situation.
Sunt supăraţi pentru că nu mai pot îndura această situaţie.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The citizens are not annoyed with the Italian Government.
Cetăţenii nu sunt supăraţi pe guvernul italian.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
What is happening now is annoying.
Ceea ce se întâmplă acum este supărător.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
However, it is also annoying that Parliament, which has always been very cooperative, has not been given the necessary information.
Cu toate acestea, este supărător şi faptul că Parlamentului, care a fost întotdeauna foarte cooperant, nu i-au fost furnizate informaţiile necesare.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
It annoys a lot of people and as has already been said, except for an alibi, it has produced no results.
Deranjează foarte multe persoane şi, aşa cum s-a spus deja, cu excepţia unui alibi, nu a produs niciun rezultat.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
causing irritation or annoyance: disagreeable, pestering, nettlesome, plaguey, plaguy, galling, teasing, vexing, pesky, bothersome, vexatious, pestiferous, irritating
the act of troubling or annoying someone: annoyance, red flag, mistreatment, exasperation, irritation, vexation© dictionarist.com