write down în Poloneză

pronunție
v. nakreślić, zanotować, nakreślać

Propozitii exemplu

She always writes down every word her teacher says.
Ona zawsze zapisuje każde słowo swego nauczyciela.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Have you written down the phone number?
Zapisałeś numer telefonu?
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
He wrote down the telephone number.
Zapisał numer telefonu.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Please write down what he says.
Zapisz proszę to co mówi.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Please write down the correct form of the verb.
Proszę wpisać poprawną formę czasownika.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Please write down questions.
Proszę napisać pytania.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Please write down the numbers using cyphers.
Proszę napisać liczebniki cyframi.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I will write down your name and address.
Zapiszę twoje nazwisko i adres.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I wrote down every phrase in his speech that he stressed.
Zapisałem każde zdanie z jego wystąpienia, na które położył nacisk.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I wrote down his phone number.
Zapisałem jego numer telefonu.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
put down in writing; of texts, musical compositions, etc.: note, transcribe, take down, dash down, put down, notate, write, dash off, set down, get down
reduce the estimated value of something: expense, write off, depreciate


dictionary extension
© dictionarist.com