wholesome în Poloneză

pronunție
a. zdrów, zdrowy, zdrowotny

Propozitii exemplu

We in Europe want to eat wholesome food, from our region: good, fresh milk, milk that I obviously drink.
Chcemy, tu w Europie, spożywać zdrową żywność, pochodzącą z naszych regionów: dobre, świeże mleko; takie, które ja bez wątpienia piję.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
It is perverse that, whilst there are small tolerances allowed for stones, soil, dead insects, metal filings and wood chips, there is no tolerance whatsoever for a single wholesome grain of maize.
To niedorzeczne, że podczas, gdy dopuszczalna jest obecność niewielkich ilości kamieni, gleby, martwych owadów, opiłków metalu i trocin, to nie ma żadnej tolerancji dla jednego, zdrowego ziarnka kukurydzy.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I will make an active commitment to ensure greater transparency, information and protection of consumer rights, which are instruments that I consider essential to promote healthy, wholesome food.
Ja natomiast wniosę aktywny wkład w zapewnienie większej przejrzystości, informacji i ochrony praw konsumentów, które uważam za istotny instrument wspierania zdrowej, pełnowartościowej żywności.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The people of the EU must have access to sufficient wholesome food, despite economic difficulties.
Obywatele UE muszą mieć dostęp do wystarczającej ilości zdrowych artykułów żywnościowych niezależnie od problemów gospodarczych.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
For me as a Social Democrat it is important that everyone has access to wholesome food at reasonable prices and at the same time that farmers are able to receive a reasonable income for their work.
Dla mnie, jako socjaldemokraty, ważne jest, by każdy miał dostęp do zdrowej żywności po przystępnych cenach, oraz by jednocześnie rolnicy mogli uzyskiwać godziwy dochód ze swej pracy.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
It must also support agricultural communities which provide European citizens with a wide range of high-quality and wholesome foods.
Należy również wspierać społeczności wiejskie, które dostarczają obywatelom europejskim szeroki asortyment zdrowej, wysokiej jakości żywności.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The second point I would note is that the main concern we all have is to give young people wholesome fruit and offer them a range of healthy products, with no added sugar.
Drugim punktem, na który chciałbym zwrócić uwagę, jest to, że naszą główną troską jest zapewnienie dzieciom zdrowych owoców i zaoferowanie im całego asortymentu zdrowych produktów, bez dodatku cukru.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
conducive to or characteristic of physical or moral well-being: sound, alimentary, salubrious, satisfying, alimental, healthy, healthful, nutritious, nourishing, heart-healthy, hearty, square, organic, good for you, nutrient, solid, substantial, nutritive
sound or exhibiting soundness in body or mind: healthy© dictionarist.com