weak în Poloneză

pronunție
a. słaby, asteniczny, bezsilny, osłabiony, anemiczny, blady, mało stanowczy, słabej woli, wodnisty, lekki, kiepski, kruchy, rzadki

Propozitii exemplu

“Suicide,” said Barnes. “Weak mind.”
„Samobójstwo,” powiedział Barnes. „Słaby umysł.”
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The weak are food for the strong.
Słabi są pożywieniem dla silnych.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
He is small and weak.
On jest mały i słaby.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
He was a weak child with poor eyesight.
Był dzieckiem słabym, z marnym wzrokiem.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
My level of Japanese is weak, so I can't write well.
Jestem słaby z języka japońskiego, więc nie jestem w stanie pisać poprawnie.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
They were weak.
Byli słabi.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
You're too weak to do that.
Jesteś zbyt słaby, żeby to zrobić.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Tom's pulse is very weak.
Puls Toma jest bardzo słaby.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
He is a man of weak character.
Jest mężczyzną słabego charakteru.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Brought up by a weak father, he is partial to sweets.
Jego ojciec lubi słodycze, on ma to po nim.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
wanting in physical strength: shoddy, tender, pale, vulnerable, wan, strength, debilitated, lame, faint, pallid, anemic, gutless, flimsy, wishy-washy, sick, anaemic, jerry-built, adynamic, asthenic, delicate, namby-pamby, enervated, feeble, weakened, untoughened, spineless, powerless, puny
overly diluted; thin and insipid: watery, diluted, washy, dilute
wanting in moral strength, courage, or will; having the attributes of man as opposed to e.g. divine beings: fallible, imperfect, human, frail
(used of vowels or syllables) pronounced with little or no stress: light, unaccented, unstressed
(used of verbs) having standard (or regular) inflection: regular
deficient in magnitude; barely perceptible; lacking clarity or brightness or loudness etc: perceptible, faint
likely to fail under stress or pressure: fallible
not having authority, political strength, or governing power: powerless
deficient in intelligence or mental power: stupid
tending downward in price: down© dictionarist.com