untruth în Poloneză

pronunție
n. nieprawda, kłamstwo, nieprawdziwość

Propozitii exemplu

(SK) The Hungarian representatives are misleading European public opinion with many untruths.
(SK) Deputowani węgierscy wprowadzają w błąd europejską opinię publiczną podając wiele fałszywych twierdzeń.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
These are absolute lies, falsehoods and untruths.
To całkowite kłamstwa, fałsz i mijanie się z prawdą.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
It is so that we may guard against any form of revisionism, any historical untruth.
Taki, abyśmy strzegli się każdej formy rewizjonizmu, każdej nieprawdy historycznej.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
How is it that the High Representative, Mr Solana, can come to this House and tell us a direct untruth?
Jak to możliwe, że wysoki przedstawiciel, pan Solana, przychodzi tutaj i bezczelnie kłamie?
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Thirdly, and I am talking to some of my socialist friends here, we need to stop broadcasting major untruths.
Po trzecie, i zwracam się tu do niektórych moich socjalistycznych kolegów, musimy powstrzymać rozprzestrzenianie głównych kłamstw.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
a false statement: dodge, lie, falsehood, misrepresentation, deception, falsity, prevarication, contradiction, fiction, contradiction in terms, statement, fable, deceit, scheme, fabrication, dodgingdictionary extension
© dictionarist.com