traffic în Poloneză

pronunție
n. handel jakimś towarem, ruch, automobilowy: transport automobilowy
v. handlować, frymarczyć, przeszachrować, kupczyć

Propozitii exemplu

After some time, we arrived at a place with much more traffic.
Po pewnym czasie dotarłyśmy do miejsca, w którym był znacznie większy ruch.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
When we left, we drove without knowing well into a road with less traffic.
Gdy wyjechałyśmy, pojechałyśmy bez odpowiedniej wiedzy na drogę o mniejszym ruchu.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The bridge is open to traffic.
Most jest otwarty dla ruchu.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I hope that neither of them was involved in the traffic accident.
Mam nadzieję, że nikogo z nich nie dotyczył ten wypadek.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Go straight down the road, and when you pass the traffic light you're there.
Idź wzdłuż ulicy i kiedy miniesz światła, będziesz na miejscu.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
He had a traffic accident.
On miał wypadek drogowy.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The city increased the number of traffic signals at major intersections.
Miasto zwiększyło liczbę świateł na głównych skrzyżowaniach.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The accident cause traffic chaos.
Wskutek tego wypadku na ulicy zapanował chaos.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Many people die in traffic accidents.
Wielu ludzi ginie w wypadkach drogowych.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Dick got in a traffic accident.
Dick miał wypadek samochodowy.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com