swindle în Poloneză

pronunție
n. oszustwo, oszukaństwo, oszukanie, machlojka, matactwo, hochsztaplerstwo, szachrajstwo, afera, nabranie, orżnięcie, szwindel
v. oszukać, kantować, nakręcić, cyganić, ocyganić, orżnąć, wykantować, oszukiwać, nakręcać

Propozitii exemplu

In 2008, it was revealed that there had been abuses, VAT swindles and many other scams to the tune of EUR 5 billion.
W 2008 roku ujawniono, że doszło do nadużyć, malwersacji związanych z podatkiem VAT oraz innych oszustw na kwotę 5 miliardów euro.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
These are politicians that we can never trust, so, Mr Rehn, how are you going to guarantee that Dutch taxpayers are not going to be terribly swindled once again?
To są politycy, którym nigdy nie będziemy mogli ufać, a zatem Panie Komisarzu Rehn, jak zamierza Pan zagwarantować, że holenderscy podatnicy nie zostaną po raz kolejny strasznie oszukani?
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I agree with the criticism made by Mr Mulder regarding the Strasbourg building programme: in our view it will be a swindle if we have to carry out renovations due to asbestos.
Zgadzam się z krytyka pana posła Muldera dotyczącą planu w sprawie budynków w Strasburgu: moim zdaniem oszustwem będzie, jeżeli okaże się, że trzeba przeprowadzić prace innowacyjne z powodu azbestu.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Swindles and fraud of this kind definitely involve misleading advertising, which means that certain legal remedies are already available.
Matactwa i oszustwa tego rodzaju zdecydowanie są częścią reklamy wprowadzającej w błąd, co oznacza, że dostępne są już niektóre środki prawne.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The taxation, penalisation and systematic swindling of motorists seems to know no bounds.
Opodatkowanie, nakładanie kar i systematyczne oszukiwanie kierowców wydają się nie mieć końca.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
1. deception: fraud, trickery, extortion, shakedown, confidence game
2. cheat: trick, deceive, con, dupe, defraud, gull, cozendictionary extension
© dictionarist.com