stronghold în Poloneză

pronunție
n. forteca, twierdza, fort, warownia, fortyfikacja

Propozitii exemplu

Yemen is struggling with a civil war, al-Qaeda strongholds, a weak state, poor intelligence services, inefficient security and armed military forces.
Jemen zmaga się z wojną domową, twierdzami Al-Kaidy, słabym państwem, słabymi służbami wywiadowczymi, nieskutecznymi służbami bezpieczeństwa oraz zbrojnymi bojówkami.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
In the north-east, which is a rural area with a Laotian culture, there would be almost insurgent opposition against the central area, Bangkok and the south, which are all Democratic strongholds.
Na północnym wschodzie, który jest obszarem wiejskim o kulturze laotańskiej, opozycja przeciw obszarowi centralnemu, Bangkokowi i południu, będącymi twierdzą demokratów, może przybrać niemal formę powstania.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Until now, Morocco has acted as a stronghold against the different forms of trafficking from the Sahel.
Maroko dotychczas odgrywało rolę bastionu broniącego przed różnymi formami przemytu napływającego z regionu Sahelu.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
However, the Bekaa Valley is a stronghold of the Islamist Hezbollah movement.
Wiadomo natomiast, że Dolina Bekaa to twierdza islamskiego ruchu Hezbollah.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
This new world does not have effective walls or strongholds.
Ten nowy świat nie posiada skutecznie broniących ścian czy strażnic.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The European Union must confirm that it remains a stronghold of democracy and common values.
Unia Europejska musi potwierdzić, iż pozostaje bastionem demokracji i wspólnych wartości.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
However, it was military predominance, not political achievement or any lasting solution, that drove the Tamil Tigers out of their last major stronghold.
Jednakże to nie sukces polityczny, czy trwałe rozwiązanie zmusiło Tamilskie Tygrysy do opuszczenia swojego ostatniego, głównego bastionu, lecz przewaga wojskowa sił rządowych.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Large parts of the north have been brought under control and strongholds of the Tamil rebels have been taken.
Znaczna część terenów na północy kraju znalazła się pod kontrolą rebeliantów tamilskich i stały się ich bastionem .
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
a strongly fortified defensive structure: dungeon, defence, defense, defensive structure, blockhouse, redoubt, keep, bastion, hold, citadel, donjon, fastness


dictionary extension
© dictionarist.com