stronger în Poloneză

pronunție
adj. silny, mocny, potężny, ostry, trwały, dosadny, wyskokowy, esencjonalny, przekonywający, muskularny, siarczysty

Propozitii exemplu

A healthy diet meant a stronger soldier and a longer life.
Zdrowa dieta oznaczała silniejszego żołnierza i dłuższe życie.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I tried to push the figure, but I was met with stronger resistance than I expected. My arms were grabbed just above the elbows, and I heard a man’s voice.
Próbowałem odepchnąć postać, ale spotkałem się z silniejszym oporem, niż tego oczekiwałem. Moje ramiona zostały złapane powyżej łokci i usłyszałem głos mężczyzny.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Our country grows stronger day by day.
Z dnia na dzień nasz kraj rośnie w siłę.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Turkey was stronger than Greece.
Turcja była silniejsza od Grecji.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
My dad is stronger than your dad.
Mój tata jest silniejszy od twojego.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
He is stronger than me.
On jest silniejszy ode mnie.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I'm stronger than yesterday.
Jestem silniejszy, niż wczoraj.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I'm getting stronger every day.
Staję się silniejszy każdego dnia.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
He's stronger than you.
Jest silniejszy od ciebie.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I therefore support this resolution. I only wish it were stronger.
W związku z tym popieram przedmiotową rezolucję, żałując jedynie, że nie jest mocniejsza.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!


dictionary extension
© dictionarist.com