sri lanka în Poloneză

pronunție
n. Sri Lanka

Propozitii exemplu

We wanted this resolution because we have to send a strong political signal to the government and the Tamil representatives in Sri Lanka, because the situation is getting worse every day.
Chcieliśmy tej rezolucji, ponieważ musimy wysłać silny sygnał polityczny rządowi i przedstawicielom Tamilów na Sri Lance z uwagi na pogarszającą się z każdym dniem tamtejszą sytuację.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
We continue to be alarmed about the human rights situation in Sri Lanka, against the background of reports of extrajudicial killings, abductions and serious intimidation of the media.
W kontekście doniesień o egzekucjach pozasądowych, uprowadzeniach i poważnym zastraszaniu mediów, cały czas pozostajemy zaniepokojeni sytuacją w zakresie praw człowieka na Sri Lance.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
At the end of the day the European Commission continues to be convinced, as I myself would say, that there is no military solution to Sri Lanka's ethnic conflict.
Komisja Europejska jest nadal przekonana o braku możliwości militarnego rozstrzygnięcia konfliktu etnicznego na Sri Lance, do której to opinii także się przychylam.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
So I applaud the Greens for their first amendment, Amendment 1, and I am sure that all decent people here, concerned about the civilians in Sri Lanka, will too.
Dlatego pochwalam pierwszą poprawkę Zielonych i jestem pewien, że wszyscy zebrani tutaj przyzwoici ludzie, zatroskani o losy cywilnej ludności na Sri Lance, także ją pochwalą.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
He says 'I wish to bring to your urgent attention the civilian deaths in Sri Lanka.
Pisze on: "Chcę pilnie zwrócić pana uwagę ma ofiary wśród ludności cywilnej na Sri Lance.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The next item is the debate on the motion for a resolution tabled by the Committee on Foreign Affairs on the deteriorating humanitarian situation in Sri Lanka.
Następnym punktem posiedzenia jest debata nad projektem rezolucji przedstawionym przez Komisję Spraw Zagranicznych w sprawie pogarszającej się sytuacji humanitarnej na Sri Lance.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Amendment 6: I refer here to the report by Sir John Holmes, which was sent to me by His Excellency, the Ambassador of Sri Lanka, in Brussels.
Poprawka 6: Odnoszę się tu do sprawozdania Sir Johna Holmesa, które przesłał do mnie Jego Ekscelencja Ambasador Sri Lanki w Brukseli.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
That is why Parliament passed its urgent resolution on Sri Lanka less than three weeks ago.
Dlatego Parlament przyjął tę nadzwyczajną rezolucję w sprawie Sri Lanki przed niespełna trzema tygodniami.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
For decades now, Sri Lanka has been afflicted by a terrorist campaign conducted by the internationally proscribed LTTE.
Od dziesięcioleci Sri Lanka zmaga się z kampanią terrorystyczną prowadzoną przez potępianą w środowisku międzynarodowym organizację LTTE.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
As is so often the case, we have been the largest humanitarian donors in Sri Lanka.
Jak często bywa, jesteśmy największym donatorem pomocy humanitarnej w Sri Lance.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!


dictionary extension
© dictionarist.com