slap în Poloneză

pronunție
n. klaps, mlask, plask, plaśnięcie, klask, trzepnięcie
v. uderzać się, klapać, poklepać, trzepać, plasnąć, policzkować, pacnąć, spoliczkować, klapnąć, plaskać

Propozitii exemplu

She slapped him in the face.
Spoliczkowała go.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
She slapped his face.
Uderzyła go w twarz.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I slapped his face.
Uderzyłam go w twarz.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Instead of slapping him in the face, she spit in it, and walked contemptuously away.
Zamiast go spoliczkować, napluła mu w twarz i odeszła z pogardą.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
She gave him a slap in the face.
Wymierzyła mu policzek.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
In the heat of the moment, Tom slapped Mary.
W porywie chwili Tom spoliczkował Mary.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Tom kissed Mary and she slapped him.
Tom pocałował Mary, a ona go uderzyła.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I felt like slapping her in the face.
Miałem ochotę uderzyć ją w twarz.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
(HU) After the January gas crisis, the common European energy policy has in recent days once again received a slap in the face.
(HU) Po styczniowym kryzysie gazowym, wspólnej europejskiej polityce energetycznej wymierzono ostatnio jeszcze jeden policzek.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
If Europe attempts to ban or restrict the traditions of other democratic countries, goodwill might just come back later and slap it in the face.
Jeśli Europa spróbuje zakazać lub ograniczyć tradycje innych demokratycznych krajów, dobra wola może wkrótce odbić się rykoszetem.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
blow: hit, smack, spank, patdictionary extension
© dictionarist.com