settle în Poloneză

pronunție
v. osiadać, osadzać się, osiedlać się gdzieś, ustalać, zasiedlać, usadowić, siadać, osadzać, uregulować, sfinalizować, kolonizować, finalizować, rachunek: wyrównać rachunek, poregulować, załatwiać, rozstrzygać, pokonać, rozpraszać, rozprawić się, opadać, wyklarować się, zapadać się, lokować się, ustać się, wystać się, osiąść, ustalić, zasiedlić
v. usadawiać, osadzić, załatwić, opaść

Propozitii exemplu

Mrs. Meserve settled back again as the other women looked on in shock.
Pani Meserve znowu się usadowiła, podczas gdy drugia kobieta patrzyła na nią w szoku.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I wasn't sure that he would settle for anything less.
Nie byłem pewien, czy zadowoli się czymkolwiek mniejszym.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Let's settle this now.
Ustalmy to teraz.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The settling of piston rings into a cylinder's wall is the goal of modern engine break-ins.
Osadzanie pierścieni tłokowych w ściankach cylindra jest celem docierania współczesnego silnika.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Tom settled himself in the armchair.
Tom usiadł w fotelu.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Let's settle this once and for all.
Załatwmy to raz na zawsze.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Seeing the eagle against the red of the setting sun, Lech took this as a good omen and decided to settle there.
Widząc orła na tle czerwieni zachodzącego słońca, Lech uznal to za dobry znak i zdecydował się tam osiedlić.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
After a while, the children settled down.
Po chwili dzieci się uspokoiły.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
This area was first settled by the Dutch more than two hundred years ago.
Te tereny zostały po raz pierwszy zasiedlone przez Holendrów ponad dwieście lat temu.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The birds settled on the branches.
Ptaki usiadły na gałęziach.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com