role în Poloneză

pronunție
n. rola

Propozitii exemplu

Again, the role of the male is to prove that he can give the woman everything she needs.
Znowu rolą mężczyzny jest udowodnić, że może dać kobiecie wszystko, czego ona potrzebuje.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
However, a lot of women are trying, little by little, to change these roles.
Mimo to wiele kobiet próbuje pomału zmieniać te role.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Once they get married, Japanese people believe the woman’s role should be looking after the house and family, referring to her children and husband.
Gdy tylko kobieta wyjdzie za mąż, jej rolą według Japończyków powinno być dbanie o dom i rodzinę, czyli swoje dzieci i męża.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The woman’s role in Japanese society is extremely odd to a foreign visitor.
Rola kobiety w japońskim społeczeństwie jest niezmiernie dziwna dla gościa z zagranicy.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
She has been a wonderful role model for us.
Była dla nas wspaniałym wzorem do naśladowania.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
We do not need a new auxiliary language, the English language already fulfills that role.
Nie potrzebujemy nowego języka pomocniczego, język angielski już spełnia tę rolę.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The future of Kosovo and the role of the EU (vote)
Przyszłość Kosowa i rola UE (głosowanie)
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Sports play an important role in social life.
Sport odgrywa ważną rolę w życiu towarzyskim.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
This is the age of information, and computers are playing an increasingly important role in our everyday life.
Mamy erę informatyki - komputery odgrywają coraz ważniejszą rolę w naszym życiu codziennym.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Social security and protection policies played a decisive role in the economic revival after the Second World War and in moulding modern European societies.
Opieka społeczna i polityki ochrony odgrywały decydującą rolę w odbudowie gospodarczej po drugiej wojnie światowej oraz przy formowaniu współczesnych społeczeństw europejskich.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
the actions and activities assigned to or required or expected of a person or group: function, duty, second fiddle, capacity, office, lieu, stead, part, place, position, portfolio, hat
an actor's portrayal of someone in a play: heavy, personation, name part, persona, minor role, characterization, ingenue, enactment, bit part, character, title role, baddie, theatrical role, villain, part, hero, portrayal, heroine
what something is used for: function, use, functional, usefulness, nonfunctional, utility, raison d'etre, purpose
normal or customary activity of a person in a particular social setting: gender role, position, activity


© dictionarist.com