risk în Poloneză

pronunție
n. ryzyko, hazard, narażenie, ubezpieczenie
v. ryzykować, ponieść ryzyko, odważyć się

Propozitii exemplu

Now this might seem to be a dangerous job but in reality the risk to my health was minor.
Teraz ta praca może się wydawać niebezpieczna, ale w rzeczywistości ryzyko zagrażające mojemu zdrowiu było niewielkie.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I hate taking risks.
Nienawidzę podejmowania ryzyka.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I can't ask you to take that sort of risk.
Nie mogę prosić cię o podjęcie takiego ryzyka.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Warning! Risk of suffocation. To avoid danger don't keep it near babies.
Ostrzeżenie! Istnieje ryzyko uduszenia. Aby uniknąć zagrożenia, nie zostawiaj tego w pobliżu niemowląt.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I won't risk it.
Nie będę tego ryzykować.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I felt it was worth the risk.
Czułem, że to było warte ryzyka.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I know what you've risked.
Wiem, co ryzykowałeś.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I'm not going to take that risk.
Nie zamierzam tego ryzykować.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I'm unwilling to risk that.
Nie chcę tego ryzykować.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I told you it was a risk.
Mówiłem ci, że to ryzykowne.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
© dictionarist.com