powerful în Poloneză

pronunție
a. potężny, silny, mocny, możny, skuteczny, ogromny

Propozitii exemplu

Here are some of the world’s most powerful teens.
Tutaj są niektórzy z najpotężniejszych nastolatków na świecie.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
She was a powerful Pharaoh and I was proud to use my army to get her back into Alexandria where she belonged.
Była potężnym Faraonem, a ja byłem dumny, że mogłem użyć swojej armii, aby zwrócić ją Aleksandrii, gdzie było jej miejsce.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
She was dressed in the brightly coloured clothes reserved only for the wealthy Egyptian women of powerful families.
Nosiła ubrania w jasnych kolorach zarezerwowane tylko dla bogatych Egipcjanek z potężnych rodzin.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
What is the most powerful sentence in the world?
Jakie jest najpotężniejsze zdanie na świecie?
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
We got a powerful tool.
Mamy potężne narzędzie.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Imperialism is an ideology and practice of powerful groups trying to secure or expand their privileges via dominating other groups.
Imperializm to ideologia i praktyka potężnych grup próbujących zabezpieczyć i poszerzyć swoje przywileje poprzez dominację innych grup.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Japan has become a powerful nation.
Japonia stała się potężnym narodem.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Our team competed with a powerful rival.
Nasz zespół współzawodniczył z potężnym przeciwnikiem.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Besides, that suits the small groups, as the agreements made at the negotiating table make them more powerful than befits their size.
Poza tym odpowiada to małym grupom, jako że uzgodnienia poczynione przy stole negocjacyjnym czynią je bardziej wpływowymi niż wskazywałaby na to ich wielkość.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
China and all of those countries will be very powerful.
Chiny i podobne kraje bardzo urosną w siłę.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
having great power or force or potency or effect: regent, effective, efficacious, stiff, regnant, puissant, almighty, potent, reigning, power, powerfulness, effectual, compelling, muscular, all-powerful, ruling, coercive, mighty, strong, omnipotent
having unlimited power: almighty, powerful, omnipotent
having great influence: influential, potent
strong enough to knock down or overwhelm: strong, knock-down
(of a person) possessing physical strength and weight; rugged and powerful: sinewy, hefty, muscular, brawny, strong
(Southern regional intensive) very; to a great degree: right, mighty, mightily
displaying superhuman strength or power: superhuman, herculeandictionary extension
© dictionarist.com