potent în Poloneză

pronunție
a. potężny, mocny, silny, przekonywający, dynamiczny, skuteczny

Propozitii exemplu

Imagination is a very potent tool.
Wyobraźnia jest bardzo potężnym narzędziem.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
His influence is still potent.
Jego wpływ nadal jest silny.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The financial transaction tax would provide a potent new source of development funding.
Podatek od transakcji finansowych mógłby stanowić potężne nowe źródło finansowania rozwoju.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The growing disease in the European Union, namely disagreement, is being treated and the Reform Treaty is a potent remedy.
Szerząca się zaraza w Unii Europejskiej, a mianowicie niezgodność, jest likwidowana, a silnym lekarstwem jest traktat reformujący.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
It is, without doubt, a highly potent symbol of the long way we have come since the deadlocks of 2005.
Bez wątpienia jest to bardzo ważny symbol długiej drogi, jaką przebyliśmy z martwego punktu, w jakim utkwiliśmy w 2005 r.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Thirdly, our own self-interest in ending a potent symbol that acts as a pretext for terrorist recruitment and radicalisation and, lastly, the moral responsibility that Claudio Fava was talking about.
Po trzecie, mamy własny interes w tym, aby zlikwidować ten sugestywny symbol, który działa jako pretekst do rekrutacji oraz radykalizacji terrorystów. Wreszcie ostatni powód to moralna odpowiedzialność, o której mówił Claudio Fava.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
having or wielding force or authority: strong, powerful
having great influence: influential, powerful
having a strong physiological or chemical effect: strength, fertile, efficacious, effective, stiff, powerful, effectiveness, multipotent, effectual, potency, equipotent, strong
(of a male) capable of copulation: virile© dictionarist.com