ominous în Poloneză

pronunție
a. złowieszczy, złowrogi, groźny, chmurny {przen.}

Propozitii exemplu

We are not only facing the economic crisis - and here the Swedes have shown their cleverness by largely avoiding it - but we also have to deal with a rather ominous swing to the right.
Mamy do czynienia nie tylko z kryzysem gospodarczym - Szwedzi udowodnili swoją mądrość w znacznym stopniu unikając go - ale musimy też sobie poradzić ze złowróżbnym przesunięciem na prawą stronę.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Otherwise, Mr Verheugen's ominous forecast that we will only be exporting pollution and importing unemployment might come true.
W przeciwnym razie spełnić się może złowieszcza przepowiednia pana komisarza Verheugena, że będziemy jedynie eksportować emisje, a importować bezrobocie.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Such a development would be ominous for Canadian workers' pay and conditions.
Taka perspektywa nie wróży nic dobrego z punktu widzenia płac i warunków kanadyjskich pracowników.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
It is an ominous reminder of the late 1920s.
To złowieszcze przypomnienie późnych lat dwudziestych ubiegłego stulecia.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The way in which this explosive information is handled in the land of unlimited opportunity and liberty and the fact that Twitter was compelled to reveal personal data is worse than ominous.
Sposób, w jaki traktuje się tę kontrowersyjną informację w kraju nieograniczonych możliwości i wolności oraz to, że Twitter został zmuszony do ujawnienia danych osobowych są bardzo podejrzane.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I believe it is an ominous sign when we demand giant strides on the global stage but are only prepared to tiptoe forward cautiously at home.
Jestem przekonana, że to źle wróży, gdy na scenie globalnej żądamy podjęcia wielkich kroków, ale sami jesteśmy gotowi jedynie do ostrożnego chodzenia na palcach.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
We would be subject to an onslaught of experts explaining the ominous effects of the disaster.
Bylibyśmy pod ostrzałem ekspertów, którzy tłumaczyliby nam, na czym polegają złowrogie skutki takiej katastrofy.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The decision of the Constitutional Court is an ominous threat: political parties are being abolished.
Decyzja Trybunału Konstytucyjnego stanowi złowieszczy znak: rozwiązuje się partie polityczne.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Increased obesity among young people is an ominous problem.
Coraz większa liczba osób otyłych wśród młodzieży to niepokojący problem.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
threatening or foreshadowing evil or tragic developments: minatory, minacious, alarming, sinister, threatening, forbidding, baleful, menacing
presaging ill fortune: ill, inauspicious, unpropitious© dictionarist.com