might în Poloneză

pronunție
n. potęga, siła, moc, rozwielmożnienie
aux. czas przeszły czasownika "may"

Propozitii exemplu

A long life, I might add, in which to collect their good pensions.
Mogę dodać, że w tym długim życiu pobierał on swoje wysokie pensje.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Now this might seem to be a dangerous job but in reality the risk to my health was minor.
Teraz ta praca może się wydawać niebezpieczna, ale w rzeczywistości ryzyko zagrażające mojemu zdrowiu było niewielkie.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Only time would tell what changes might be in store for us.
Tylko czas mógłby powiedzieć, jakie zmiany nas czekały.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
You never know, you might even like them!
Nigdy nie wiesz, może nawet ci się spodobają!
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
“ ‘Yes, she might have,’ said Mrs. Dennison. ‘I think she’s got a cold. She will be here soon. Abby will not stay in bed a minute longer if she doesn’t have to.’
„'Tak, mogła się przeziębić' powiedziała pani Dennison. 'Myślę, że się przeziębiła. Będzie tutaj wkrótce. Abby nie zostanie w łóżku ani minuty dłużej, jeśli nie musi.'
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
“Ah! Thank you,” said Parkins. “Yes, I think I should take one. It seems likely that it might be getting rather colder”.
„Ach! Dziękuję,” powiedział Parkins. „Tak, myślę, że powinienem wziąć jeden. Wydaje się prawdopodobnie, że będzie się robić raczej zimniej.”
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
“You can go if you want to,” said Meagle, “and you might ask the homeless man to hold your hand for you as you go downstairs.”
„Możesz iść, jeśli chcesz,” powiedział Meagle, „możesz poprosić bezdomnego mężczyznę, żeby trzymał cię za rękę, jak będziesz schodził ze schodów.”
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
It appears that she might change her mind.
Ona łatwo zmienia zdanie.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
This guidebook might be of use to you on your trip.
Ten przewodnik może ci się przydać na twojej wycieczce.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
A Frenchman, for instance, might find it hard to laugh at a Russian joke.
Francuza, na przykład, mogą nie śmieszyć rosyjskie dowcipy.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
physical strength: strength, mightiness, power© dictionarist.com